KONCESJE

Koncesje

Koncesja nr: B-041/2021

Koncesja nr: B-041/2021 wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu broni, amunicji i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zakres koncesji:

N
Wytwarzanie i obrót rodzajami broni określonymi w ust.: 1, 10 i 11 Części III - Rodzaje broni i amunicji - BA - Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888).
N
Wytwarzanie i obrót rodzajami amunicji określonymi w ust. 20 pkt 1, 3 oraz pkt 7 lit. g (wy - łącznie elementy niezawierające materiałów wybuchowych) Części III - Rodzaje broni i amunicji - BA - ww. Załącznika.
N
Wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach: WT II, WT III - WT V (wyłącznie komponenty), WT VII - WT XII i WT XIV Części IV - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - ww. Załącznika.
N
Obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II - WT XIV Części IV - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - ww. Załącznika.

CERTYFIKATY

Certyfikat nr: 2527-CPR-1A.316.01

Certyfikat Zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji nr: 2527-CPR-1A.316.01, wydany przez TUV SUD POLSKA Sp. z o.o., potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy EN 1090-1:2009+A1:2011 w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania. Certyfikat odnosi się do stalowych elementów konstrukcyjnych spawanych w klasie wykonywania EXC4 metoda deklarowania zgodności: 1, 3a według normy EN 1090-1:2009+A1:2011 charakterystyki deklarowanej na podstawie przeprowadzonego przez producenta wstępnego badania typu.

Certyfikat nr: TSP-3834-354.02

Certyfikat Zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji nr: TSP-3834-354.02, wydany przez TUV SUD POLSKA Sp. z o.o., potwierdzający, że spełnia wymagania jakości procesów spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 w zakresie:

Produkcji konstrukcji stalowych, podzespołów maszyn i przyczep, elementów urządzeń grzewczych. Zgodne z normami ISO 15609, ISO 15614, ISO 15613, ISO 13916, ISO 17635, ISO 17662

Certyfikaty

Certyfikat nr: 1516/S/2022

Certyfikat nr: 1516/S/2022, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, potwierdzający zgodności systemu zarządzania jakością z ISO 9001:2015 w zakresie:

Projektowanie, produkcja i obrót elementów broni i amunicji, konstrukcji stalowych i aluminiowych, przyczep, podzespołów mechanicznych i urządzeń techniki grzewczej (wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, ogrzewaczy pomieszczeń oraz ogrzewaczy tarasowych spalających paliwa gazowe lub zasilanych gazem), w tym wyrobów o  przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Certyfikat nr: 1516/W/2022

Certyfikat nr: 1516/W/2022, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, potwierdzający zgodność Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami określonymi w Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (z późniejszymi zmianami) w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Certyfikat AQAP 2110:2016

Certyfikat, potwierdza, że system zarządzania jakością w organizacji STALKO SP. z o.o. Sp. k. spełnia wymagania AQAP 2110:2016 oraz posiada zdolnośc do zapewnia jakości w następujących procesach operacyjnych:
Projektowanie, produkcja i obrót elementów broni i amunicji, konstrukcji stalowych i aluminiowych, przyczep, podzespołów mechanicznych i urządzeń techniki grzewczej (wkładów kominkowych powietrznych, z spłaszczem wodnym, pieców wolnostojących, ogrzewaczy pomieszczań oraz ogrzewaczy tarasowych spalających paliwa gazowe lub zasilanych gazem), w tym wyrobów o przeznaczeniu wosjkowym i policyjnym.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami, udzielimy szczegółowych informacji na każdy produkt z naszej oferty. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwośc dłuższej współpracy.